Бранд мениджмънт

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 6
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: гл. ас. д-р Маруся Иванова
Асистент: гл. ас. д-р Маруся Иванова

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.