Принципи на маркетинга

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Петър Банчев
Асистент: ст. ас. Живка Тананеева

Целта  й е да даде основни теоретични знания и да изгради практически умения за работа по управление на...

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.