Емпирични маркетингови изследвания

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 8
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Тодор Кръстевич
Асистент: гл. ас. д-р Маруся Иванова

Всички учебни материали по дисциплината се предоставят в електронен формат в системата moodle.eacademybg.com

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.