Маркетингова аналитика

  • Представяне на дисциплината
  • Учебна програма
  • Учебни материали
Образователна степен: Бакалавър
Кредити: 7
Курс/семестър: 4 курс, 7 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Тодор Кръстевич

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.