Стратегически маркетингов мениджмънт

  • Представяне на дисциплината
  • Учебни материали
Образователна степен: Магистър
Кредити: 7
Курс/семестър: 1 курс, 1 семестър (зимен)
Титуляр: доц. д-р Никола Янков
Асистент: доц. д-р Пенка Горанова

Самата та рязвива идеите от бакалавъррската степен на обучение по маркетингов мениджмънт.
С предлаганата система от знания и познания се формират специалистите по разработване на конкретни маркетингови стратегии, по управление на процеси, свързани с развитието на маркетинга.

Дисциплината  има практическа насоченост с анализите, които прави на маркетинговите институции на бизнесорганизациите и с казусите, които служат за обучение в нея.

Целта е в практически план да се разгледа процеса на вземане на стратегически маркетингови решения, на систематизирането им в маркетингови действия, в маркетингови стратегии, в маркетингови разчети, в маркетингови проекти, маркетингови планове, маркетингови бюджети.

 

Няма налични учебни матерали. За повече информация, моля обърнете се към преподавателите.