Студентски изяви

Студентски разработки

Отношение на потеребителите към промоциите
Сборник с изседвания на студенти от специалност "Маркетинг"

Книжка 2, 2012

 

Книжка 1, 2011

Избрани дипломни работи на бивши възпитаници от специалност "Маркетинг"

Желяз