Методика на научното изследване

Методика на научното изследване

Катедра "Маркетинг" организира и проведе двудневен семинар за докторанти с гост-лектор Проф. Мартин Шпан от Ludwig-Maximilians-Universität München.