Маркетинг на практика...

Маркетинг на практика...

Гост лектор Ирена Янкова, старши изследовател от GfK България, на тема "Промоциии: измерване и ефект". Ирена е бивш възпитаник на катедрата и е придобила своята магистърска степен по маркетинг в Стопанска академия Д. А. Ценов през 2004 г.