Анкета сред студенти от различни европейски университети. Участие с награди!

Уважаеми колеги,

Всяка година trendence Institute GmbH, водещ изследователски институт в Европа, провежда анкета сред студенти от различни европейски университети. Тя съдържа въпроси свързани с удовлетвореността на студентите от обучението и очакванията им за бъдеща професионална реализация. Целта на проучването е да се определят приликите и разликите между образованието в отделните държави и да се улесни преходът от висшето образование към пазара на труда.

Стопанска академия „Д. А. Ценов”, също е част от огромния брой университети (над 1000), които са включени в анкетата. 

Като настоящи студенти в СА „Д. А. Ценов”, Вие имате възможност да участвате в проучването trendence Graduate Barometer 2015 – European Edition и да споделите Вашето мнение. Анкетата е напълно анонимна и е достъпна на адрес:

www.trendence-gradbarometer.eu

Срокът за попълване на анкетната форма е от 17.11.2014 г. до 20.02.2015 г.

 

Всеки участник, попълнил анкетата trendence Graduate Barometer, ще има възможност да участва в разпределението на:

  • 5 BestChoice Europe eShop ваучера на стойност от 500 евро;
  • 10 BestChoice Europe eShop ваучера на стойност от 200 евро.