Студенти от специалност "Маркетинг" с първо и трето място на Четвъртата национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0"

Студенти от специалност

Студенти от специалност "Маркетинг" спечелиха призовите първо и трето място на състоялата се на 13 и 14 април 2013 г. Четвърта национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0". Организатор и домакин на събитието бяха катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" и Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство.

В Олимпиадата взеха участие 30 студенти от специалност "Маркетинг" от 6 университета в страната, разпределени в 10 екипа. Стопанска академия "Д. А. Ценов" беше представена от студентите Атанаска Решеткова, Мартина Кръстева, Димитър Георгиев, Мариян Крачунов, Яна Богданова и Диана Николова и техния ръководител гл. ас. д-р Маруся Смокова.

 

Участници в Четвърта национална студентска олимпиада по маркетинг „Олимпиада 4.0“ (от ляво надясно: Атанаска Решеткова, гл. ас. д-р Маруся Смокова, Яна Богданова, Диана Николова, Мартина Кръстева, Мариян Крачунов, Димитър Георгиев)
Участници в Четвърта национална студентска олимпиада по маркетинг "Олимпиада 4.0"
(от ляво надясно: Атанаска Решеткова, гл. ас. д-р Маруся Смокова, Яна Богданова, Диана Николова,
Мартина Кръстева, Мариян Крачунов, Димитър Георгиев)

 

В конкурсната програма беше включен практически казус „Предизвикателствата на пазара на кафе продукти в България“, разработен от Нестле България. През първия ден от Олимпиадата, в продължение на повече от шест часа, екипите на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Университета за национално и световно стопанство – София, Икономическия университет – Варна, Нов български университет – София, Бургаския свободен университет и Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград работиха върху оценката и приоритизирането на целеви пазари и върху разработването и аргументирането на маркетингова стратегия за тяхното обслужване. На втория ден от Олимпиадата студентите презентираха и защитаваха своите маркетингови проекти.

Презентация на екипа, спечелил първо място
Презентация на екипа, спечелил първо място

 

Презентация на екипа, спечелил трето място
Презентация на екипа, спечелил трето място

 

Жури на Олимпиадата беше мениджърски екип на Нестле България, като оценяването на участниците беше извършено по утвърдена критериална система за оценка на маркетингови проекти в международни компании.

Презентация на екипа, спечелил трето място
В очакване на решението на журито

 

На екипите, класирани на ПЪРВО (СА „Д. А. Ценов“ – Свищов), ВТОРО (ИУ – Варна) и ТРЕТО място (СА „Д. А. Ценов“ – Свищов), бяха връчени почетни грамоти и подаръци за спомен от Нестле България и Студентски съвет при УНСС.

Екипът, класиран на първо място (от ляво надясно: Мартина Кръстева, Димитър Георгиев, Атанаска Решеткова) Презентация на екипа, спечелил трето място

Екипът, класиран на първо място
(от ляво надясно: Мартина Кръстева,
Димитър Георгиев, Атанаска Решеткова)

Екипът, класиран на трето място
(от ляво надясно: Яна Богданова,
Мариян Крачунов, Диана Николова)