Комуникационна политика

Комуникационна политика

На 11.05.2011 г., в Стопанска академия гостува проф. Татяна Манастерска. В рамките на 1 час, тя изнесе публична лекция на тема "Комуникацонна политика".

Проф. Татяна Манастерска е преподавател по маркетинг във Висше професионално училище в гр. Калиш, Полша. Тя гостува на Стопанска академия в качеството си на университетски Еразмус координатор.